Phào chỉ Hàn Quốc F60-C4

CODE
F60-C4
SIZE
2400x60x12
COLOR
C4