Phào chỉ Hàn Quốc F60-G5

CODE
F60-G5
SIZE
2400x60x9
COLOR
G5