Phào chỉ Hàn Quốc F60-N1

CODE
F60-N1
SIZE
2400x60x9
COLOR
N1