Phào chỉ Hàn Quốc F60-N4

CODE
F60-N4
SIZE
2400x60x9
COLOR
N4