Phào chỉ tân cổ điển F60-N6

CODE
F60-N6
SIZE
2400x60x9
COLOR
N6