Phào chỉ tân cổ điển F60-N7

CODE
F60-N7
SIZE
2400x60x9
COLOR
N7