Phào chỉ Hàn Quốc F80-A1

CODE
F80-A1
SIZE
2400x80x9
COLOR
A1