Phào chỉ Hàn Quốc F80-N3

CODE
F80-N3
SIZE
2400x80x9
COLOR
N3