Phào chỉ Hàn Quốc F80-N5

CODE
F80-N5
SIZE
2400x80x9
COLOR
N5