Phào chỉ Hàn Quốc G100-A1

CODE
G100-A1
SIZE
2400x100x12
COLOR
A1