Phào chỉ Hàn Quốc G100-A2

CODE
G100-A2
SIZE
2400x100x12
COLOR
A2