Phào chỉ Hàn Quốc G100-C2

CODE
G100-C2
SIZE
2400x100x12
COLOR
C2