Phào chỉ tân cổ điển G100-C3

CODE
G100-C3
SIZE
2400x100x12
COLOR
C3