Phào chỉ Hàn Quốc G100-G2

CODE
G100-N2
SIZE
2400x100x12
COLOR
N2