Phào chỉ Hàn Quốc G100-N1

CODE
G100-N1
SIZE
2400x100x12
COLOR
N1