Phào chỉ Hàn Quốc G100-W1

CODE
G100-W1
SIZE
2400x100x12
COLOR
W1