Khung tranh Hàn Quốc G11-1

CODE
G11-1
SIZE
2400x50x16