Khung tranh Hàn Quốc G12-1

CODE
G12-1
SIZE
2400x40x16