Phào chỉ Hàn Quốc G50-C1

CODE
G50-C1
SIZE
2400x50x10
COLOR
C1