Phào chỉ Hàn Quốc G50-C2

CODE
G50-C2
SIZE
2400x50x10
COLOR
C2