Phào chỉ tân cổ điển G50-C3

CODE
G50-C3
SIZE
2400x50x10
COLOR
C3