Phào chỉ Hàn Quốc G70-C2

CODE
G70-C2
SIZE
2400x70x11
COLOR
C2