Phào chỉ Hàn Quốc G70-C5

CODE
G70-C5
SIZE
2400x70x11
COLOR
C5