Phào chỉ tân cổ điển G70-N6

CODE
G70-N6
SIZE
2400x70x11
COLOR
N6