Phào chỉ Hàn Quốc G70-W1

CODE
G70-W1
SIZE
2400x70x18
COLOR
W1