Khung tranh Hàn Quốc KT40-N6

CODE
KT40-N6
SIZE
2400x40x21
COLOR
N6