Phào chỉ Hàn Quốc L60-G4

CODE
L60-G4
SIZE
2400x60x18
COLOR
G4