Phào chỉ Hàn Quốc L65-N3

CODE
L65-N3
SIZE
2400x65x19
COLOR
N3