Phào chỉ Hàn Quốc L65-N5

CODE
L65-N5
SIZE
2400x65x19
COLOR
N5