Phào chỉ tân cổ điển L65-N7

CODE
L65-N7
SIZE
2400x65x19
COLOR
N7