Phào chỉ Hàn Quốc L80-G3

CODE
L80-G3
SIZE
2400x80x19
COLOR
G3