Phào chỉ Hàn Quốc L80-N5

CODE
L80-N5
SIZE
2400x80x15
COLOR
N5