Phào chỉ tân cổ điển L80-N8

CODE
L80-N8
SIZE
2400x80x15
COLOR
N8