Phào chỉ tân cổ điển L85-C3

CODE
L85-C3
SIZE
2400x85x24
COLOR
C3