Phào chỉ Hàn Quốc L85-G4

CODE
L85-G4
SIZE
2400x85x23
COLOR
G4