Phào chỉ Hàn Quốc L85-G5

CODE
L85-G5
SIZE
2400x85x23
COLOR
G5