Phào chỉ Hàn Quốc T110-G2

CODE
T110-G2
SIZE
2400x110x21
COLOR
G2