Phào chỉ Hàn Quốc T110-N1

CODE
T110-N1
SIZE
2400x110x22
COLOR
N1