Phào chỉ tân cổ điển T110-N7

CODE
T110-N7
SIZE
2400x110x22
COLOR
N7