Phào chỉ tân cổ điển T60-C3

CODE
T60-C3
SIZE
2400x60x15
COLOR
C3