Phào chỉ Hàn Quốc T60-G5

CODE
T60-G5
SIZE
2400x60x11
COLOR
G5