Phào chỉ Hàn Quốc T65-G2

CODE
T65-G2
SIZE
2400x65x13
COLOR
G2