Phào chỉ Hàn Quốc T65-N3

CODE
T65-N3
SIZE
2400x65x19
COLOR
N3