Phào chỉ Hàn Quốc T65-N5

CODE
T65-N5
SIZE
2400x65x19
COLOR
N5