Phào chỉ tân cổ điển T65-N6

CODE
T65-N6
SIZE
2400x65x19
COLOR
N6