Phào chỉ tân cổ điển T65-N7

CODE
T65-N7
SIZE
2400x65x22
COLOR
N7