Phào chỉ Hàn Quốc T80-G2

CODE
T80-G2
SIZE
2400x80x16
COLOR
G2