Phào chỉ Hàn Quốc T80-N1

CODE
T80-N1
SIZE
2400x80x18
COLOR
N1