Phào chỉ Hàn Quốc T80-N2

CODE
T80-N2
SIZE
2400x80x18
COLOR
N2