Phào chỉ tân cổ điển T80-N6

CODE
T80-N6
SIZE
2400x80x18
COLOR
N6